Protetyka

Konsultacja protetyczna, plan leczenia 50 zł
Proteza szkieletowa 1700 zł
Proteza akrylowa całkowita 1000 zł
Proteza całkowita na implantach (cena obejmuje: znieczulenie, zabieg chirurgiczny, 2 implanty, 2 zaczepy, protezę) 7000 zł
Proteza elastyczna 1800 zł
Korona porcelanowa 850 zł
Korona pełnoceramiczna 1500 zł
Licówka porcelanowa 2000 zł
Podścielenie protezy miękką masą 400 zł
Podścielenie protezy akrylem 250 zł
Siatka wzmacniająca płytę protezy 200 zł
Oczyszczenie protezy poprzez piaskowanie 200 zł
Szyna relaksacyjna 500 zł
Wkład koronowo-korzeniowy 350 zł
Korona metalowa lana 400 zł
Korona akrylowa 400 zł
Korona na implancie 1500 zł