Stomatologia dziecięca

Wypelnienie swiatloutwardzalne w zębie mlecznym 100 zł
Wypełnienie kolorowe Twinky Star 100 zł
Wypełnienie czasowe glass-ionomer 100 zł
Wypełnienie swiatłoutwardzalne w zębie stałym 100-250 zł
Amputacja mortalna zęba mlecznego 100 zł
Amputacja przyżyciowa zęba mlecznego 100 zł
Uszczelnienie bruzd 1 ząb 100 zł
Fluoryzacja zębów 100 zł
Mechaniczne oczyszczenie zębow szczoteczką i pastą 100 zł
Wypełnienie ostateczne 1 kanału 150 zł
Opracowanie 1 kanału 150 zł
Odbudowa zęba przedniego po urazie 400 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu 120 zł