pantomograf Kodak 8000

Pantomograf Kodak 8000 jest wysoko wyspecjalizowanym aparatem, który dzięki zastosowaniu cyfrowej techniki wykonywania zdjęć RTG, stwarza szereg możliwości ich wykorzystania. Aparat nie wymaga stosowania tradycyjnych klisz rentgenowskich. W ułamku sekundy obraz RTG zostaje przetworzony na ekran monitora komputerowego.

pantomograf

Jednocześnie pantomograf Kodak 8000 nie wymaga zastosowania tak wysokich dawek promieniowania, jak w przypadku tradycyjnych analogowych aparatów. Dawki te są dużo niższe, a tym samym o wiele bardziej bezpieczne. Pozwala to na wykonywanie czasami nawet kilku zdjęć w trakcie całego procesu leczenia, by precyzyjnie określić zakres oraz przebieg poszczególnych faz postępowania. Wykonanie zdjęcia pantomograficznego nabiera szczególnego znaczenia w przypadku kompleksowego leczenia stomatologicznego: zachowawczego, chirurgicznego i protetycznego, jak również jest niezbędne przed wykonaniem aparatu ortodontycznego.

pantomogram