koferdam

Koferdam jest cienkim arkuszem naturalnej gumy używanym w celu izolacji zębów podczas zabiegów stomatologicznych. Leczenie z pomocą koferdamu pozwala osiągnąć lepsze efekty poprzez stworzenie aseptycznej bariery, utrzymanie wysokiej, niedostępnej innymi metodami suchości pola operacyjnego oraz zwiększenie dostępu i widoczności pola zabiegowego.

koferdam

Stosując koferdam oszczędzamy czas zarówno Pacjenta, jak i lekarza. Ponadto, zapobiegamy aspiracji drobnych narzędzi do przełyku i tchawicy pacjenta, co znakomicie zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy.

koferdam