lek. dent. Ryszard Majkowski

lek. dent. Ryszard Majkowski

Absolwent Oddziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Warszawie.

Specjalista stomatologii ogólnej oraz organizacji ochrony zdrowia.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie obecnie zajmuje stanowisko starszego wykładowcy.

W ciągu 35 lat pracy dydaktycznej wykształcił ponad dwa tysiące lekarzy dentystów.

Dr Ryszard Majkowski prowadzi działalność badawczo-naukową m. in. we współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN, Instytutem Chemii Politechniki Warszawskiej, Instytutem Badań Jądrowych, Wojskową Akademią Techniczną, Katedrą Materiałów Specjalnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów.

Wraz z zespołem Medycznej Platformy Edukacyjnej wdraża szkolenia w systemie e-learningowym jako element ustawicznego kształcenia lekarzy oraz lekarzy dentystów.

Wiele lat swojej pracy poświęcił samorządowi lekarskiemu, zajmując wysokie stanowiska w Izbie Lekarskiej oraz w programie Ochrony Zdrowia MInisterstwa Zdrowia - Regionalnym Komitecie Sterującym przy Wojewodzie i Samorządzie Województwa Mazowieckiego.

Sekretarz i założyciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Stomatologów, współtwórca Ogólnopolskiego Monitoringu Zdrowia Jamy Ustnej oraz członek zespołu ekspertów Agencji Ochrony Technologii Medycznych.

Przez 8 lat vice Prezes Oddziału Mazowieckiego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Dr Ryszard Majkowski jest założycielem wielu organizacji działających na rzecz środowiska medycznego, tj. : Fundacja Pro-Seniore, Fundacja Promocji Zdrowia Jamy Ustnej, Fundacja Rozwoju Medycyny Sportowej oraz Fundacja Zdrowie i Medycyna 2000.

W Specjalistycznym Centrum Stomatologii Konstancin lekarz stomatolog oraz kierownik ds. medycznych.