dr n. med. Marcin Majkowski

dr n. med. Marcin Majkowski

Doktor Nauk Medycznych Marcin Majkowski

Otwarta Specjalizacja z Ortodoncji

Specjalista Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Certyfikowany lekarz aparatów Clear Aligner

W 2002 Ukończył I Wydział Lekarski Oddziału Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
Od 2003 - 2010 Nauczyciel Akademicki Zakładu Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
Od 2005 - … Lekarz ortodonta w Wojskowej przychodni CePeLek w Zakładzie Ortodoncji
Od 2009 - … Lekarz ortodonta w Specjalistycznym Centrum Stomatologii Konstancin

Dorobek Naukowy

Uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych, .M. Majkowski.: „Wpływ domowego wybielania zębów na liczebność bakterii próchnicotwórczych i stan próchnicy”, 29.04.2009, Warszawa.

Publikacje

1. M.Majkowski, S.M. Słotwińska, E.Dybiżbańska, M.Wierzbicka
„Influence of Tooth Whitening on Salivary Lactobacillus and Streptococcus mutans”, Abstracts Book IADR, Istambuł 25-28 sierpień 2004.

2. E. Jodkowska, M.Majkowski, T. Tyrajski „Tomografia komputerowa części twarzowej czaszki ze szczególnym uwzględnieniem przedzabiegowego planowania implantów stomatologicznych za pomocą oprogramowania DentaPC”, Stomatologia Współczesna 1/2005.

3. M.Majkowski, S.M. Słotwińska „The Salivary Levels of Cariogenic Microorganisms and Home Tooth Whitening”, Abstracts Book IADR, Amsterdam 14-17 września 2005.

4. M.Majkowski, S.M. Słotwińska „Wpływ preparatów do domowego wybielania zębów na poziom bakterii próchnicotwórczych- doniesienie wstępne”, Magazyn Stomatologiczny 12/2005.

5. M. Wierzbicka, I. Strużycka, E. Rusyan, M. Ganowicz, E. Iwanicka-Grzegorek, M. Aleksiński, E. Pierzynowska, M. Majkowski „Standard diagnozowania ryzyka i zapobiegania próchnicy zębów w praktyce lekarza dentysty”, Monografia ISBN 83-60565-06-6 Warszawa 2006.

6. M.Majkowski, S.M. Słotwińska „ Domowe wybielanie zębów a poziom bakterii próchnicotwórczych”, Abstracts Book, Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód, Warszawa 18-20 maja 2006.

7. M.Majkowski, S.M. Słotwińska „Wybielanie domowe zębów a poziom bakterii próchnicotwórczych - obserwacje roczne”, Magazyn Stomatologiczny 3/2007.

8. A. Wojtowicz, J. Chłopek, T. Z. Czajkowski, M. Majkowski, W. M. Kuś, „Implant with a bioactive, resorbable surface and space separators of a prosthetic pillar”, Polish Journal of Environmental, supplement 2007. – Index Philadelphia.

9. J. Chłopek, T. Z. Czajkowski, W. M. Kuś, M. Majkowski, A. Wojtowicz, M. Ziąbka „Technologie i materiały w stomatologii XXI wieku”, Implants- international magazine of oral implantology, 2008, 2,Vol.3, 22-28.

10. S. M. Słotwińska, M. Majkowski „Wybielanie zębów a drobnoustroje próchnicotwórcze”, Asystentka i Higienistka Stomatologiczna, 2008, 3, 12-16.

Wystąpienia na konferencjach naukowych

1. M.Majkowski, S.M. Słotwińska, E.Dybiżbańska, M.Wierzbicka „Influence of Tooth Whitening on Salivary Lactobacillus and Streptococcus mutans” IADR, Istambuł 25-28 sierpinia2004.

2. M.Majkowski, S.M. Słotwińska „Wpływ preparatów do domowego wybielania zębów na poziom drobnoustrojów próchnicotwórczych” II Deutsch-Polnisches Stomatologisches Symposium, Warszawa 4-5 marca 2005.

3. M.Majkowski, S.M. Słotwińska „The Salivary Levels of Cariogenic Microorganisms and Home Tooth Whitening” IADR, Amsterdam 14-17 wrzesień 2005.

4. M.Majkowski, R.Majkowski, J.Świątkowski, M.Romańska, E. Jarkiewicz- Kochman „Wykorzystanie Medycznej Platformy Edukacyjnej w ustawicznym doskonaleniu zawodowym lekarzy radiologów”
VI Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne, Wdzydze Kiszewski, 17-19 listopada 2005.

5. M.Majkowski, S.M. Słotwińska „Wybielanie zębów a poziom bakterii próchnicotwórczych” Sesja Naukowo-Szkoleniowa Warszawskiego oddziału PTS, Warszawa, listopad 2005.

6. A. Włodarczyk, R. Majkowski, A. Wojtowicz, M. Majkowski „Medyczna Platforma Edukacyjna dla zawodów medycznych“
XI ogólnopolskie forum ratownictwa, Inowrocław 25-26 kwietnia 2006.

7. M.Majkowski, S.M. Słotwińska ”Domowe wybielanie zębów a poziom bakterii próchnicotwórczych” Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód, Warszawa 18-20 maja 2006.

8. R. Majkowski, A. Wojtowicz, M.Majkowski, A. Ludwicki „ Medyczna Platforma Edukacyjna dla zawodów medycznych” VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego „Postępy w hepatologi”, Mikołajki 12-14maja 2006.

9. R. Majkowski, A. Wojtowicz, A.Ludwicki, M. Majkowski, M.Romańska „Wykorzystanie Medycznej Platformy Edukacyjnej w doskonaleniu zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów” VI Światowy Kongres Poloni Medycznej, Częstochowa 21-24 czerwca 2006.

10. A. Włodarczyk, R. Majkowski, A. Wojtowicz, M. Majkowski, M.Romańska „Czy kształcenie na odległość zrewolucjonizuje krajowy rynek edukacyjny lekarzy i lekarzy dentystów?” Telemedycyna 2006, Warszawa, 22 czerwca 2006.

11. R. Majkowski, A. Ludwicki, M.Majkowski, M. Romańska „Zbiór Materiałów do raportu: Stomatologia” Zdrowie Warszawiaków – debata o problemach warszawskiej ochrony zdrowia, Warszawa, 25 października 2006.

12. Heine-Dieter Unger, Majkowski R., Majkowski M. „Złamania łącznika protetycznego jako problem dwuczęściowych systemów implantologicznych” Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód, Warszawa, 10-12 maja 2007.

13. Włodarczyk A., Wojtowicz A., Majkowski R., Majkowski M., Bugaj J., „e-learning w służbie lekarza dentysty” Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód, Warszawa 10-12 maja 2007.

14. Majkowski R., Majkowski M., Bugaj J., Majkowski T. „Telestomatologia, Teledentysta, Telelaboratorium” Konferencja „Możliwości wykorzystania dorobku warszawskiej telemedycyny dla zwiększenia dostępności oraz podniesienia jakości i efektywności świadczeń medycznych na Mazowszu” Ostrów Mazowiecka, 11 grudnia 2007.

15. Heinz-Dieter Unger, Majkowski M. „Zasiedlenie bakteryjne w przypadku dwuczęściowych wszczepów dentystycznych i jego skutki” Międzynarodowy Kongres Implantologii Stomatologicznej OSIS, Mikołajki 17-19 maja 2007.

16. Ganowicz M., Majkowski M. „Rola Monitoringu Zdrowia Jamy Ustnej” Posiedzenie Rady Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Warszawa ,19 marca 2008.

17. Ganowicz M., Majkowski M. „Stan i potrzeby lecznictwa stomatologicznego u dzieci i młodzieży w Polsce” Posiedzenie Rady Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Warszawa 19 marca 2008.

18. Czajkowski T., Polanowska M., Majkowski M., Majkowski R.,
Ruszczak M. „Sumienie zdrowia©” Konferencja „Człowiek-cyberprzestrzeń. Zagrożenia wobec osób sprawnych i niepełnosprawnych” Aspekty teoretyczne, metodologiczne i empiryczne. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 9 maja 2008.

Kursy i Szkolenia

Ukończył kilkadziesiąt kursów doszkalających w różnych dziedzinach stomatologii

Patenty opracowane i zarejestrowane

1. „Implant z powierzchnią bioaktywną, resorbowalną z separatorami przestrzeni filara protetycznego” T. Czajkowski,M. Majkowski, A. Wojtowicz P 381354, Warszawa 28 grudnia 2007.

Patenty w trakcie opracowywania i badań

1. „Stymulator regeneracji tkanki kostnej wraz z aplikatorem”
Kierownik projektu Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz
T. Czajkowski,M. Majkowski, J. Chłopek, W. M. Kuś

2. „Konstrukcja hybrydowa implantów stomatologicznych”
Kierownik projektu Prof. dr hab. inż. Jan Chłopek
T. Czajkowski,M. Majkowski, A. Wojtowicz, W. M. Kuś